Δείτε χαρτιά περιτυλίγματος κρεοπωλείου kraft με επένδυση μεμβράνης και πανάκια για δίσκο κρεοπωλείου.