Δείτε σφουγγάρια κουζίνας και σύρματα ιδανικά για τον καθαρισμό σκευών καθώς και όλων των επιφανειών του επαγγελματικού χώρου.