Σκούπες, κοντάρια σκούπας – σφουγγαρίστρας, φαράσια και βαπονιζατέρ για τον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων.