Εκτυπωμένα Χάρτινα Καλαμάκια

Εκτύπωση σε Χάρτινα Καλαμάκια

Η Hellenic Clean αναλαμβάνει την εκτύπωση σε χάρτινα καλαμάκια με την επωνυμία της επιχείρησης σας.

Δεν αλλοιώνουν την γεύση του ροφήματος, δεν μπαίνει αέρας κατά την κατάποση.
Συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.