Εκτυπωμένα Καπάκια Ποτηριών

Εκτυπώσεις Προϊόντων

Εκτύπωση σε καπάκια ποτηριών

Η Hellenic Clean αναλαμβάνει την εκτύπωση σε πιπίλες – καπάκια χάρτινων ποτηριών με την επωνυμία της επιχείρησης σας. Δείτε δείγματα από τυπωμένες πιπίλες με λογότυπα διαφόρων επιχειρήσεων.