Εκτυπωμένα Ποτήρια

Εκτύπωση σε Πλαστικά και Χάρτινα Ποτήρια

Η Hellenic Clean αναλαμβάνει την εκτύπωση χάρτινων και πλαστικών ποτηριών  με την επωνυμία της επιχείρησης σας. Δείτε δείγματα από εκτυπωμένα ποτήρια με λογότυπα διαφόρων επιχειρήσεων.

Πλαστικά Ποτήρια

 

Χάρτινα Ποτήρια